TIETOSUOJASELOSTE

1. Yrityksen tiedot

Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

Yrityksen tiedot:

RIVA Clothing Oy
Puistokatu 29 A 39
40200 Jyväskylä
Y-tunnus: 2755033-6

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Riku Keihäsniemi
Toimitusjohtaja
riku@rivaclothing.com

3. Rekisterin nimi:

RIVA Clothingin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tilauksen teko yrityksen verkkokaupasta (rivaclothing.com) eli sopimuksen teko asiakkaan ja yrityksen välille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilauksien täyttäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Yhteystietoja käytetään asiakkaan kontaktointiin tarpeen tullen (esim. jos asiakas valitsee toimitustavaksi noudon yrityksen toimistolta) sekä toimitukseen Postilla.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja keräämme?

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet & tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä ja säilytämme niitä 3 vuoden ajan. Jos tilaus peruuntuu tai keskeytetään asiakkaan toimesta, se poistetaan järjestelmästä 3 kuukauden aikana. Tämä ei koske hyvitys- tai reklamaatiotilauksia, nämä säilytämme 3 vuoden ajan asiakkaan edun varmistamiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole RIVA Clothingin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

9. Asiakkaan oikeudet

Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@rivaclothing.com.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:

  • Oikeutetun edun varmennuksen aikana
  • Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana

Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet. Voit laittaa meille allekirjoitetun pyynnön postitse osoitteeseen: Puistokatu 29 A 39, 40200 Jyväskylä. Toimitamme 1 kuukauden sisällä kopiot henkilötiedoistasi.

10. Tietoturva

Sivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännöllisesti päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.